Rehabilitació dels habitatges del carrer Fàbriques (Àrea de Regeneració i Renovació Urbana)

Carrer Fàbriques ARRU
Valoració: 
Data d'inici: 
05/04/2018
Durada aproximada: 
12 mesos
Data de finalització: 
01/06/2019
Subvencionat per: 
Ministerio de Fomento
Agència Catalana d'Habitatge
Col·laboradors: 
Ministerio de Fomento
Agència Catalana d'Habitatge
Cost total: 
604410.29€
Part subvencionada: 
354033.10€
Cost ajuntament: 
119788.95€
Descripció: 

Gràcies a un conveni signat a quatre parts entre els propietaris dels pisos de la colònia Burés catalogats com a BCIL (Bé Cultural d'Interès Local), la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat de Catalunya, el Ministerio de Fomento i l'Ajuntament d'Anglès, s'han pogut rehabilitar 72 vivendes habitades. L'actuació s'ha centrat en eliminar els perills a la teulada (fortament degradada en alguns blocs) substituint bigues i teules, afegint aïllament tèrmic, millorant la instal·lació elèctrica de les escales comunitàries i repicant humitats a la façana.

El cost total de l'obra és de 604.410,29 € iva inclòs. El ministeri de Foment n'assumeix 177.016,55, la Generalitat 177.016,55, els veïns 130.589,25 € i l'ajuntament 119.788,95 €.

Convenis signats:
- Conveni entre la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat de Catalunya, el Ministerio de Fomento i l’Ajuntament d’Anglès per a la inclusió de la rehabilitació dels habitatges del carrer Fàbriques a la ARRU . Àrea de Regeneració i Renovació Urbana.
- Addenda per la modificació de l’acord de la Comissió bilateral celebrada el 16 d’octubre de 2017 relatiu a l’Àrea de Regeneració i Renovació Urbana (ARRU) “Colònia Burés”

Consulta la fitxa del Procés de licitació i adjudicació.

Notícies relacionades als mitjans de comunicació:

26/10/2018 - Rehabiliten els antics pisos de la Burés d'Anglès

21/10/2018 - Reallotgen veïns del carrer de les Fàbriques d’Anglès un màxim de dos mesos

02/11/2018 - Anglès rehabilita els habitatges del carrer de les Fàbriques

28/11/2017 - Projecte per salvar els pisos de la colònia tèxtil d'Anglès