Adeqüació en seguretat i accessibilitat Parcs Infantils

Accessibilitat en parcs infantils
Import aproximat: 
35000.00€
Proposta: 

Adequar jocs dels parcs infantils a infants amb disminucions motrius i augmentar la seguretat dels espais de custòdia.