Adequació i equipament de l’Espai Jove

Adequació i equipament de l’Espai Jove
Import aproximat: 
40000.00€
Proposta: 

Segons el POUM actual d’Anglès, la nau 3 de l’antic complex industrial de La Burés està destinada a equipaments comunitaris i serveis tècnics. Des de fa anys, al primer pis hi ha un espai reservat per l’Espai Jove, al que li manquen però algunes adequacions/obres per a complir el reglament de llicència d’ús i obrir-se al públic. Principalment cal arreglar l’accés al local. La present proposta es concreta doncs en acabar l’adequació d’aquest espai i equipar-lo, per tal de donar resposta a les demandes i necessitats de la població jove municipal en relació a informació, dinamització i participació juvenil, tal i com prioritza la segona línia d’actuacions del Pla Local de Joventut d’Anglès 2016-2019.

Motius, objectius: 

El municipi d’Anglès al 2015 tenia una població jove (15-29 anys) formada per un total de 880 joves. Si aquesta franja però s’amplia fins els 12 anys, edat en la que els preadolescents inicien l’institut i en la que es comencen algunes de les actuacions i polítiques de joventut municipals, s’arriba a 1.055 persones. Per tant la població jove del municipi representa el 19% del total de la població. A més s’ha de tenir en compte que l’institut de referència de la zona, al qual assisteixen els nois i noies de la Cellera de Ter, Sant Julià del Llor i Bonmatí i d’Osor, està situat a Anglès i, en conseqüència, el municipi exerceix de punt de trobada de les colles d’amistats i concentra gran part de les activitats extraescolars de la zona. Malgrat això, la població no compta amb gaires equipaments municipals ni amb un teixit associatiu ric i divers que propiciïn la participació i implicació, ni de la població en general, ni en particular dels i les joves.