Adequació de l’Espai Jove

Adequació i equipament de l’Espai Jove
Import aproximat: 
40000.00€
Proposta: 

es de la dissolució l’any passat del Consorci Ter-Brugent, l’espai municipal de dalt de l’antiga estació del Carrilet ha quedat en desús. Des de la regidoria de joventut de l’Ajuntament, es va demanar la cessió d’aquest espai com a equipament destinat als i les joves del municipi. Així doncs, des d’aquest novembre passat que els espais de dalt de la Policia Local s’estan utilitzant per a fer activitats de dinamització juvenil esporàdica, malgrat la idea és que es consolidi com a espai jove amb activitat regular. A més a més, s’han comprat taules, cadires i una pissarra per a començar-lo a equipar.
Malgrat això, l’espai presenta algunes mancances, com pot ser la inexistència de lavabo a l’interior (n’hi ha un de públics fora, al passeig de l’estació), la insuficient climatització de l’espai, els tancaments s’haurien de reforçar, entre d’altres.
La present proposta es concreta doncs en acabar l’adequació d’aquest espai i equipar-lo, per tal de donar resposta a les demandes i necessitats de la població jove municipal en relació a informació, dinamització i participació juvenil, tal i com prioritza la segona línia d’actuacions del Pla Local de Joventut d’Anglès 2016-2019.

Motius, objectius: 

El municipi d’Anglès al 2016 tenia una població jove (16-29 anys) formada per un total de 797 joves. Si aquesta franja però s’amplia fins els 12 anys, edat en la que els preadolescents inicien l’institut i en la que es comencen algunes de les actuacions i polítiques de joventut municipals, s’arriba a 1.022 persones. Per tant la població jove del municipi representa el 18,7% del total de la població. A més s’ha de tenir en compte que l’institut de referència de la zona, al qual assisteixen els nois i noies de la Cellera de Ter, Sant Julià del Llor i Bonmatí i d’Osor, està situat a Anglès i, en conseqüència, el municipi exerceix de punt de trobada de les colles d’amistats i concentra gran part de les activitats extraescolars de la zona. Malgrat això, la població no compta amb gaires equipaments municipals que propiciïn la participació i implicació al municipi, ni de la població en general, ni en particular dels i les joves.

Per tant, l’Espai Jove d’Anglès hauria de perseguir els següents objectius: Liderar un espai exclusiu i de referència de les persones joves des d’on executar les polítiques juvenils municipals; Oferir a la joventut un espai municipal de trobada, socialització, referència i proximitat; Consolidar l’atenció, la informació i la comunicació cap al col·lectiu jove; Fomentar l’arrelament, la participació i la implicació juvenil en la vida del poble; Crear una programació estable d’activitats d’interès jove.