Adequacions de SO al Polivalent Burés

Adequacions de SO al Polivalent
Import aproximat: 
50000.00€
Proposta: 
  • Realització d'un estudi de so per experts
  • Instal·lar els elements necessaris que aquests dictaminin per tal de millorar l'acústica del local i insonoritzar-lo del local veí (usat com a sala de ball per part de l'Associació de Jubilats).
  • Canviar els vidres/pavés que siguin necessaris de les finestres, per tal de garantir l'acústica i la climatització.
Motius, objectius: 
  • Poder ampliar els usos del Polivalent, podent-hi fer concerts de tota mena, audicions de sardanes, etc.
  • Millorar l'ús actual en representacions teatrals, festivals, etc. tant des del punt de vista de l'acústica, com des del punt de vista de compatibilitat d'horaris amb les actuacions que es fan a la sala de ball veïna.