Adequacions de SO al Polivalent Burés

Adequacions de SO al Polivalent
Import aproximat: 
50000.00€
Proposta: 
  • Realització d'un estudi de so per experts
  • Instal·lar els elements necessaris que aquests dictaminin per tal de millorar l'acústica del local i insonoritzar-lo del local veí (usat com a sala de ball per part de l'Associació de Jubilats).
  • Canviar els vidres/pavés que siguin necessaris de les finestres, per tal de garantir l'acústica i la climatització.
Motius, objectius: 
  • Millorar l’acústica en activitats com el  teatre i poder-lo usar per concerts i altres actes