Asfaltat carrers zona Puigbell

Asfaltat carrers zona Puigbell
Import aproximat: 
50000.00€
Proposta: 

Arreglar els sots i millorar l’asfalt dels carrers de la zona del Puigbell.