Canvi de finestres escola Pompeu Fabra

Canvi de finestres a l'escola Pompeu Fabra
Import aproximat: 
50000.00€
Proposta: 

L'escola Pompeu Fabra té part de les obertures (principalment finestres i persianes) molt envellides. Pensem que és important continuar amb el canvi de finestres iniciat per tal de millorar l'aïllament i la climatització de l'escola. Això suposaria una millora en el corfort i en l'estalvi energètic.

Motius, objectius: 

Continuar amb el canvi d'obertures de l'escola.