Canvi de finestres a l'escola Pompeu Fabra

Canvi de finestres a l'escola Pompeu Fabra
Import aproximat: 
50000.00€
Proposta: 

Continuar amb el canvi d'obertures-finestres iniciat a l'escola.

Motius, objectius: 

L'objectiu de continuar amb el canvi de finestres de l'escola és millorar els tancaments, millorar l'aïllament de l'escola i en definitiva assolir un gran estalvi energètic.