Canvi de l'enllumenat exterior per LED

Canvi de l'enllumenat exteriors per LED
Import aproximat: 
50000.00€
Proposta: 

Canviar 300 punts de llum exteriors del poble, per tecnologia LED. Caldria escollir les bombetes més antigues i de consum superior.

Motius, objectius: 

Com a objectiu directe: Aconseguir un estalvi energètic pel poble que podria ser del 40% de la factura de la llum

Indirectament la reducció del consum d'energia millora el medi ambient.