Climatització al Polivalent Burés

Climatització al Polivalent Burés
Import aproximat: 
50000.00€
Proposta: 

Instal·lar aparells de climatització (aire condicionat i calefacció) a l'espai Polivalent de la Burés.

Motius, objectius: 

Aquest espai permet reiniciar les activitats de teatre, sopars, i altres actes molt importants per a continuar guadint d'un bon teixit associatiu i unes bones relacions socials. Sense aquests aparells es fa complicat fer segons quins actes en segons quines èpoques de l'any.

L'objectiu és doncs, ampliar als 365 dies de l'any la possibilitat d'ús d'aquest espai municipal utilitzat per gairebé totes les entitats del Poble i moltes activitats gestionades directament per l'Ajuntament. (Així s'evita la fred de l'hivern i la calor de l'estiu)