Posar lluminària eficient LED als edificis municipals

Posar lluminària eficient "tipus led" als edificis municipals
Import aproximat: 
50000.00€
Proposta: 

Canviar la lluminària per una de molt més eficient "tipus Led", als punts de llum que estiguin més hores en funcionament, dels edificis municipals: Pavelló, Piscina, Futbol, Escola Pompeu Fabra, Llar d'Infants i Ajuntament.

Motius, objectius: 

Objectius directes:

  • Estalviar en la factura d'electricitat
  • Millorar les condicions de llum

Objectiu indirecte:

  • Millorar el medi ambient, reduint l'energia consumida