Reformes als vestuaris del camp de futbol

Reformes als vestuaris del camp de futbol
Import aproximat: 
48750.00€
Proposta: 

Als vestuaris del camp de futbol, els quals tenen un gran nombre d'usuaris, els hi caldria una remodelació que podria fer-se parcial o totalment.

Motius, objectius: 

Per tal de garantir la salubritat de tots els usuaris entenem que caldria millorar:

  • Instal.laciò elèctrica: posar-la a punt amb les normes del nou reglament electrotècnic
  • Una ventilació acurada amb extracció de l'aire
  • millorar els tancaments com portes i finestres
  • canvi dels sanitaris instal.lats des de fa temps
  • Calefacció: adaptar-la (hi han unes estufes d'infraroigs que no reuneixen les condicions més adients)
  • pintar-ho tot