Seients a les grades del pavelló

Seients a les grades del pavelló
Import aproximat: 
4795.00€
Proposta: 

Us plantejem la necessitat de la instal.lació de seients a les grades del nostre pavelló municipal com a projecte a escollir dins les pressupostos participatius d'enguany. Equipament que convé fer alguna adequació i millora tal com s'ha fet en altres equipaments municipals.

Motius, objectius: 

D' aquesta manera s' aconseguirà que esportistes, acompanyants i públic en general puguin gaudir d'una manera molt més adequada quasevol de les activitats que es portin a terme en aquest equipament municipal .