Tanca entre el passeig Ramon Fuster i el Rissec

Import aproximat: 
30000.00€
Proposta: 

Posar una tanca darrera el mur de pedra que separa el passeig Ramon Fusté per evitar que la gent pugui caure al riu.

Motius, objectius: 

El mur de fusta és molt baix i quan hi ha molta humitat o una mica de glaç rellisca molt i es perillós.