Formació i Joventut

Formació i Joventut
Objectius: 

Educació

Educació

Continuar amb les negociacions obertes amb el Departament d’Ensenyament per augmentar les seves inversions en el Pompeu i per cercar solucions a la manca d’espai a l’Institut.

Actuacions relacionades: 
octubre 2019

El 4 d'octubre de 2019 el Director Territorial d'Educació, Sr. Martí Fonolleras, acompanyat del director adjunt i de la inspectora de zona van visitar Anglès per conèixer de primera ma la realitat dels centres educatius del municipi. Els equips directius de l'escola Pompeu Fabra, escola FEDAC i Institut Rafael Campalans van poder traslladar-li necessitats i inquietuds.

Cursets diversos

Cursets diversos

Amb l'obertura de l'Hotel d'Entitats com a espai formatiu, ampliarem l'oferta formativa en àmbits de tecnologia, música i/o arts plàstiques.

Actuacions relacionades: 
Projecte formatiu musical Som Música
juliol 2020

L’Ajuntament d’Anglès ha signat un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de la Cellera de Ter i la fundació Casa de la Música de les comarques Gironines pel desenvolupament de projecte formatiu musical “Som Música”. L’eix vertebrador d’aquest projecte serà la formació musical en tots els estrats de la població com a eina bàsica per a la construcció d’un ecosistema musical propi tan pel que fa als artistes com al públic. Per fer-ho, i arribar a totes les sensibilitats, aquest projecte oferirà formació tant en instruments musicals tradicionals com en noves eines i tendències musicals.