Vegetació impedeix el pas dels per la vorera

Tipus d'incidència: 
Descripció: 
La vegetació que creix incontrolada en una casa propietat del Banc de Sabadell, impedeix el pas de vianants per la vorera.
Estat: