Lluminaria que no funciona

Tipus d'incidència: 
Descripció: 
Hi ha un llum que no crema al principi del carrer nou i queda molt fosca l'entrada.
Estat: