Recorregut Màquina de Neteja Viària dels dies 16 i 20-12-2019