Presentació del projecte de la Plaça dels "Palillos"

Sessió informativa sobre la remodelació de la plaça dels "Palillos"
Juliol 2019

El dijous 4 de juliol 2019 es va dur a terme una sessió informativa / participativa sobre la remodelació de la zona que acollirà el mercat i una zona amb aproximadament 150 places d'aparcament coneguda popularment com la plaça dels "Palillos". Es va aprofitar per comentar una aportació rebuda per la via de xarxes socials que consistiria en batejar la plaça amb un nom ja que actualment és coneguda com a "Plaça dels Palillos" però formalment no té nom.

A l'adjunt podeu consultar la presentació que es va explicar als veïns que van poder assistir a la sessió. Bàsicament es va explicar que l'actuació no podia superar els 150.000 € en total ja que una part de la plaça és d'un particular que pot decidir urbanitzar en el futur i que l'ajuntament ha de complir amb el POUM aprovat el 2012. Això condiciona que les obres tinguin un caràcter anomenat "provisional" tot i que la plaça quedarà endreçada i útil per  dur-hi a terme el mercat dels diumenges i actes públics, a banda de ser un aparcament amb 150 places la resta de dies que no hi ha mercat.