Recorregut Maquina de Neteja Viaria del 28-09-20 i 02-10-20