Recorregut Maquina de Neteja Viaria dels dies 09 i 13-11-2020