Recorregut màquina de Neteja Viaria dies 1 i 5 de Març 2021