Inscripció a l'espectacle infantil Tió de Nadal

<- Tornar a la informació de l'esdeveniment

Informem que les seves dades seran tractes per l’Ajuntament d'Anglès en qualitat de responsable del tractament amb la única finalitat de deixar constància de la seva reserva a l'acte. Les dades es tracten en compliment d’obligació legal (art. 6.1.c RGPD). Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i sol·licitud de limitació del tractament adreçant-se a l'ajuntament. Més informació sobre protecció de dades a http://www.angles.cat/politica-proteccio-dades/.

Data de finalització: 
19/12/2020 - 23:00