AVALUA EL PORTAL

Resultats en gràfiques

Avalua el portal de Govern Obert SOM.ANGLÈS.CAT

Has provat el cercador de transparència?

Nbre. total de respostes: 58

En cas que sí, has trobat el que buscaves?

Deixa-ho en blanc si a l'anterior pregunta has respost que NO.
Nbre. total de respostes: 38

Has comunicat alguna vegada alguna incidència?

Nbre. total de respostes: 58

Coneixes el Consell del Poble?

Nbre. total de respostes: 58

Has assistit a alguna sessió del Consell del Poble?

Nbre. total de respostes: 58

Has votat algun any als Pressupostos Participatius?

Nbre. total de respostes: 58

Has tramès alguna proposta per a ser inclosa als Pressupostos Participatius?

Nbre. total de respostes: 58

Has votat el algun procés participatiu, consulta o enquesta en aquest portal?

Nbre. total de respostes: 58