Avalua els serveis

Resultats en gràfiques

Avalua els serveis

Tracte rebut

Nbre. total de respostes: 65

Informació rebuda

Nbre. total de respostes: 36

Termini de tramitació o de gestió

Nbre. total de respostes: 36

Periodicitat d'ús del servei

Utilitzes el servei amb freqüència?
Nbre. total de respostes: 36

Puntua de l'1 al 10

Puntua d'1 al 10 on 1 és la valoració més baixa o negativa i 10 és la valoració més alta o positiva
Nbre. total de respostes: 36