Artistes Locals

Àmbit relacionat: 
Artistes locals

Sempre que tinguem ocasió de millorar aspectes o llocs del nostre poble mitjançant la música, la pintura o l’escultura, potenciarem els nostres artistes locals donant-los a conèixer.

Eix relacionat: