Col·laboració amb entitats esportives

Àmbit relacionat: 
Col·laboració amb entitats esportives

Continuar col·laborant amb les associacions i clubs esportius en l’organització de torneigs, competicions i esdeveniments esportius, així com cedint espais municipals per entrenaments.

Eix relacionat: