Editar fulletons turístics en diversos idiomes

Àmbit relacionat: 
fulletons turístics

Editar fulletons que incloguin rutes pel nostre entorn així com els llocs d’interès patrimonial o natural per visitar. Es repartiran pels comerços i restauradors del poble.

Eix relacionat: