Reforma i millora del pavelló i la piscina

Àmbit relacionat: 
Reforma i millora del pavelló i la piscina

Cal arreglar els degoters del pavelló esportiu, els sostres dels vestidors i el sistema de ventilació. S’està redactant un projecte d’obres d’uns 300.000€ d’inversió que es durà a terme entre finals de 2019 i 2020, amb finançament de 150.000 € per part de la Diputació de Girona.

Eix relacionat: