Mantenir

Manteniment de camins forestals

Manteniment de camins forestals

Ampliar els camins primaris (amplada >5m) i secundaris (amplada 3-5m) a les amplades necessàries.

Actuacions relacionades: 
novembre 2020

S'ha executat l’obra d’arranjament del ferm i desbrossat des laterals del camí de Bellveí a Santa Bàrbara, segons la memòria valorada redactada pel Consell Comarcal de la Selva. Aquest camí es troba inclòs dins del pla de prevenció d’incendis forestals i és considerat camí estratègic, per la qual cosa cal garantir-ne el bon estat.

Prevenció d’incendis

Prevenció d’incendis

Continuar obrint els trams que falten de la franja perimetral de protecció del municipi i fer el manteniment de la que ja s’ha obert.

Actuacions relacionades: 
abril 2020

Redacció del Pla de Gestió del servei en matèria de prevenció d’incendis per a l'any 2020. El Pla de Gestió regula les actuacions a realitzar d’acord amb la delegació de competències entre l’Ajuntament d’Anglès i el Consell Comarcalde la Selva.

setembre 2020

Realització d'actuacion subsidiàries dels treballs forestals per adequar la vegetació de les parcel·les a les condicions que estableix el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

Actuacions relaitzades:

gener 2021

L'ajuntament ha encarregar al Consell Comarcal de la Selva la redacció del Pla de prevenció d'incendis 2021/2024.

 

Obres de manteniment i reformes

Obres de manteniment i reformes

Arreglarem les teulades de la nau 3 de la Burés. Encarregarem el manteniment de teulades de tots els edificis municipals.

Actuacions relacionades: 
octubre 2020

El projecte de reparació de les teulades de la nau 3 està redactant-se i s'hauria d'aprovar i licitar durant el 2021.

Renovació de lluminàries i fanals

Renovació de lluminàries i fanals

Per executar-ho hem demanat un FEDER (subvenció del 50%) i hem dotat el pressupost municipal per començar aquest mateix any 2019. Renovarem la majoria d’instal·lacions elèctriques del poble i es posaran LEDS que consumeixen notablement menys que les actuals, obtenint un gran estalvi.

Actuacions relacionades: 
febrer 2021

La darrera setmana de gener 2021 s’han iniciat, segons el calendari previst, els treballs de renovació de l’enllumenat exterior del municipi d’Anglès que impliquen canviar totes les llumeneres que no siguin de baix consum i deixar en perfectes condicions tots els quadres elèctrics municipals.

Renovació de quadres elèctrics

Renovació de quadres elèctrics

Durant la legislatura 2015-2019 s’ha dut a terme una auditoria lumínica i s’ha redactat un projecte de renovació de les instal·lacions elèctriques. L’execució es durà a terme en breu.

Actuacions relacionades: 
gener 2021

Durant la darrera setmana de gener de 2021 s’han iniciat, segons el calendari previst, els treballs de renovació de l’enllumenat exterior del municipi d’Anglès que inclou canviar totes les llumeneres que no siguin de baix consum i deixar en perfectes condicions tots els quadres elèctrics municipals. Els treballa acabaran abans la fi de l'any en curs (2021).

Plaça dels Palillos

Plaça dels Palillos

Disposem del projecte d’adequació de la plaça, la meitat de la qual pertany a l’ajuntament i l’altra està llogada a un particular. En breu, la Plaça serà un gran aparcament gratuït i l’emplaçament del mercat del diumenge.

Actuacions relacionades: 
Sessió informativa sobre la remodelació de la plaça dels "Palillos"
Juliol 2019

El dijous 4 de juliol 2019 es va dur a terme una sessió informativa / participativa sobre la remodelació de la zona que acollirà el mercat i una zona amb aproximadament 150 places d'aparcament coneguda popularment com la plaça dels "Palillos".

juliol 2020

Data d'inici de les obres de la Plaça dels "Palillos":  6 de juliol de 2020

Aparcament: A partir del diumenge 5 de juliol al vespre no es podrà aparcar a dins la plaça ni als trams col·lindants a la plaça dels carrers Pius XII i Eixample (veure plànol adjunt). Els contenidors es desplaçaran al carrer Verneda temporalment, ocupant un lloc d'aparcament aproximadament.

Es podrà aparcar als carrers Verneda, Nord i a la resta de trams dels carrers Pius XII i Eixample.

octubre 2020

Us comuniquem que divendres 23 d'octubre de 2020 a partir de les 15:00 h la plaça coneguda popularment com a "Plaça dels Palillos" quedarà oberta, una vegada ja recepcionada l'obra i havent quedat finalitzats els treballs de millora i adequació realitzats per part de l'empresa adjudicatària.

Adequació de Voreres

Adequació de Voreres

Un cop tinguem el pla d’accessibilitat, encarregarem les obres d’adequació i manteniment de voreres a una empresa externa.

Actuacions relacionades: 
maig 2020

La brigada municipal d’obres i serveis ha comptat amb el reforç de treballadors d’inserció laboral gràcies al programa “Treball i Formació” que es signa anualment en conveni amb el Consell Comarcal de la Selva i el SOC. S’han pogut dur a terme la reparació de 200m2 de voreres, canviar 70m de votada (bordillo) i nous passos adaptats.

Pàgines

Subscriu-te a RSS - Mantenir