Prevenció d’incendis

Àmbit relacionat: 
Prevenció d’incendis

Continuar obrint els trams que falten de la franja perimetral de protecció del municipi i fer el manteniment de la que ja s’ha obert.

Eix relacionat: 

Actuacions relacionades: 
abril 2020

Redacció del Pla de Gestió del servei en matèria de prevenció d’incendis per a l'any 2020. El Pla de Gestió regula les actuacions a realitzar d’acord amb la delegació de competències entre l’Ajuntament d’Anglès i el Consell Comarcalde la Selva.

setembre 2020

Realització d'actuacion subsidiàries dels treballs forestals per adequar la vegetació de les parcel·les a les condicions que estableix el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

Actuacions relaitzades:

gener 2021

L'ajuntament ha encarregar al Consell Comarcal de la Selva la redacció del Pla de prevenció d'incendis 2021/2024.