Medi ambient i Natura

Medi ambient i Natura
Objectius: 

Camí Vora Ter

Camí Vora Ter

Amb l'ajuda del Consorci del Ter i el Consorci de les Vies Verdes, durem a terme actuacions de millora al camí Vora Ter. També estudiarem la possibilitat d’enllaçar Anglès amb La Cellera

Actuacions relacionades: 
Vora Ter mirador de la bassa
gener 2021

Vies Verdes ha inclòs l'itinerari Vora Ter dins el projecte “Els Secrets de les Vies Verdes” de Girona. Aquesta actuació de millora afecta al «Secret de les Ribes del Ter» a Anglès, que enllaça la via verda amb la ruta del Ter per un itinerari de més de 2 km que posa en valor el patrimoni cultural i fluvial de la nostra vila. Dins les actuacions del projecte, s'ha col·locat un mirador d'observació d'ocells i anfibis a la bassa que es troba a prop del camí.

Camí de la resclosa
febrer 2021

La regidoria de Promoció Econòmica i Turisme ha condicionat el camí fins a la resclosa i senyalitzat tot el recorregut del Vora Ter amb cartells i marques de ruta.

Prevenció d’incendis

Prevenció d’incendis

Continuar obrint els trams que falten de la franja perimetral de protecció del municipi i fer el manteniment de la que ja s’ha obert.

Actuacions relacionades: 
abril 2020

Redacció del Pla de Gestió del servei en matèria de prevenció d’incendis per a l'any 2020. El Pla de Gestió regula les actuacions a realitzar d’acord amb la delegació de competències entre l’Ajuntament d’Anglès i el Consell Comarcalde la Selva.

setembre 2020

Realització d'actuacion subsidiàries dels treballs forestals per adequar la vegetació de les parcel·les a les condicions que estableix el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

Actuacions relaitzades:

gener 2021

L'ajuntament ha encarregar al Consell Comarcal de la Selva la redacció del Pla de prevenció d'incendis 2021/2024.

 

Bonificacions

Bonificacions

Aplicar bonificacions als usuaris de la deixalleria mancomunada en funció de la utilització que en fan a partir del 2020.

Actuacions relacionades: 
gener 2021

A les ordenances fiscals del 2020 es van aprovar bonificacions a aplicar al 2021 en el rebut de les escombraries en funció del nombre de visites a la deixalleria. Si s'utitza 6 cops o més la deixalleria durant l'any s'aplicarà un descompte del 15% en el rebut de les escombraries de l'any següent.

Estalvi energètic

Estalvi energètic

El·laborar un estudi de viabilitat de gestió forestal i Biomassa i un pla energètic dels edificis municipals per tal d’optimitzar el consum (mitjançant telegestió, energies renovables i altres) i disminuir emissions contaminants.

Actuacions relacionades: 
octubre 2019

A través de la línia d'assistència als municipis de la Diputació de Girona, s'ha redactat el Pla estratègic de prevenció d'incedis i producció de biomassa del municipi d'Anglès. El pla analitza el nivell d’execució de la planificació forestal i especifica quines actuacions cal realitzar i quines directrius cal seguir per potenciar la producció i consum de biomassa amb una visió global de promoció de la gestió forestal adaptativa, on la prevenció d’incendis forestals hi pren un paper clau.

novembre 2020

L’Ajuntament d’Anglès, com a municipi signant del Pacte d’Alcaldes i havent aprovat el Pla d’Acció de l’Energia sostenible, té com a objectiu implantar instal∙lacions d'energies renovables al municipi i fer front al canvi climàtic. Per aquest motiu va encarregar la redacció d'un projecte executiu que permeti analitzar la viabilitat d'una instal∙lació de generació i distribució tèrmica que utilitzi com a font energètica primària la biomassa forestal. No obstant, l'estudi revela que cal una inversió de 250.000€ i que el retorn de la mateixa serà llarg. Es comencen a estudiar altres solucions com a font d'energia i que permetin optimitzar el consum, com podrien ser plaques fotovoltàiques.

febrer 2021

Des del 19 de febrer de 2021 està operatiu el sistema ORPHEUS pel control de la qualitat de l'aire de les aules de la llar d'infants. Aquest sistema recull dades a temps real de diferents paràmetres de confort i salut (nivells de CO2, temperatura i humitat entre altres) i, a partir d'aquestes dades estableix els protocols de ventilació dels espais. Les educadores disposen d'informació personalitzada per a cada aula i un aplicatiu que els indica si cal o no ventilar.

Reciclatge

Reciclatge

Els municipis del Ter Brugent i el Consell Comarcal estem estudiant els pros i contres d’implantar la recollida porta a porta. Si no trobem una solució per reciclar més i millor, la normativa europea farà que a partir del 2020 passem a pagar molt més que actualment.

Actuacions relacionades: 
febrer 2020

Mitjançant el Pla de Serveis d’Assistència als Ajuntaments per a la Transició Energètica i l’Acció Climàtica de la Diputació de Girona s'ha encarregat l'assistència tècnica necessària per redactar els plecs de prescripcions tècniques per a la licitació del servei de PORTA A PORTA a Anglès. L'objectiu és licitar el servei i avançar cap a un model de taxa d'escombraries basat en el pagament per generació.

Manteniment de camins forestals

Manteniment de camins forestals

Ampliar els camins primaris (amplada >5m) i secundaris (amplada 3-5m) a les amplades necessàries.

Actuacions relacionades: 
novembre 2020

S'ha executat l’obra d’arranjament del ferm i desbrossat des laterals del camí de Bellveí a Santa Bàrbara, segons la memòria valorada redactada pel Consell Comarcal de la Selva. Aquest camí es troba inclòs dins del pla de prevenció d’incendis forestals i és considerat camí estratègic, per la qual cosa cal garantir-ne el bon estat.