Manteniment de camins forestals

Àmbit relacionat: 
Manteniment de camins forestals

Ampliar els camins primaris (amplada >5m) i secundaris (amplada 3-5m) a les amplades necessàries.

Eix relacionat: 

Actuacions relacionades: 
novembre 2020

S'ha executat l’obra d’arranjament del ferm i desbrossat des laterals del camí de Bellveí a Santa Bàrbara, segons la memòria valorada redactada pel Consell Comarcal de la Selva. Aquest camí es troba inclòs dins del pla de prevenció d’incendis forestals i és considerat camí estratègic, per la qual cosa cal garantir-ne el bon estat.