Adequació de Voreres

Àmbit relacionat: 
Adequació de Voreres

Un cop tinguem el pla d’accessibilitat, encarregarem les obres d’adequació i manteniment de voreres a una empresa externa.

Eix relacionat: 

Actuacions relacionades: 
maig 2020

La brigada municipal d’obres i serveis ha comptat amb el reforç de treballadors d’inserció laboral gràcies al programa “Treball i Formació” que es signa anualment en conveni amb el Consell Comarcal de la Selva i el SOC. S’han pogut dur a terme la reparació de 200m2 de voreres, canviar 70m de votada (bordillo) i nous passos adaptats.