Obres de manteniment i reformes

Àmbit relacionat: 
Obres de manteniment i reformes

Arreglarem les teulades de la nau 3 de la Burés. Encarregarem el manteniment de teulades de tots els edificis municipals.

Eix relacionat: 

Actuacions relacionades: 
octubre 2020

El projecte de reparació de les teulades de la nau 3 està redactant-se i s'hauria d'aprovar i licitar durant el 2021.