Seguretat Ciutadana

Seguretat Ciutadana
Objectius: 

Policia Local

Policia local

Continuar aprofitant totes les oportunitats dins el marc legal per augmentar la plantilla. Estudiar la viabilitat de mancomunar la Policia amb municipis veïns.

Actuacions relacionades: 
octubre 2020

Amb l'aprovació dels pressupostos i plantilla pel 2021 s'ha aprovat l'increment d'un lloc a la plantilla d'agents de policia local.

març 2021

Per cobrir vacants a la plantilla de policia de l’ajuntament d’Anglès hi ha en paral·lel dos processos selectius iniciats:

– un per cobrir temporalment, per necessitats urgents, 3 llocs d’agent de policia local com a funcionaris interins (presentació d’instàncies fins el 02/03/2021)

– un per proveir 2 places en propietat (funcionaris de carrera) d’agent de policia local i creació d’una borsa (presentació d’instàncies fins el 14/03/2021)