Consell del Poble

Àmbit relacionat: 
Consell del Poble

Continuarem implicant als anglesencs i les anglesenques en les decisions importants de la nostra Vila.

Eix relacionat: 

* El Consell del Poble ha quedat aturat durant del 2020 a causa de la pandèmia.

Actuacions relacionades: 
setembre 2019

Aquesta sessió és un monogràfic per treballar la carta de serveis municipals de l'ajuntament. Veure actuació relacionada: Procés participatiu per l’elaboració de la Carta de Serveis de l’Ajuntament