Hotel d'Entitats

Àmbit relacionat: 
Hotel d’Entitats

Acollirà l’oficina de joventut, l’acollida a nouvinguts i els serveis d’atenció a persones vulnerables, amb dependència o en risc d’exclusió. S’hi organitzaran cursets de català i d’informàtica de diferents nivells i formació diversa segons necessitats detectades.

Eix relacionat: