Municipi pel bé comú

Àmbit relacionat: 
Municipi pel bé comú

Mitjançant l’eina “Balanç del Bé Comú” volem disposar d’un index comparable a nivell europeu sobre els nostres valors com a municipi i dissenyar els reptes a assolir.

Eix relacionat: