Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya

Àmbit relacionat: 
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya

Continuarem treballant amb ells per tal de convertir parcialment les naus i els antics tallers de la Burés en una extensió del museu de Catalunya.

Eix relacionat: 

Actuacions relacionades: 
novembre 2019

Hem presentat sol·licitud per un Pla d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) juntament amb 10 altres socis i coordinats per la Diputació de Girona per dur a terme actuacions de posada en valor del patrimoni industrial de la Burés. Comptem amb el suport del MMACTEC per a la redacció de l'avantprojecte museístic que permetria que, si ens atorguen el PECT, la Burés pugui esdevenir una extensió del MNACTEC.

gener 2021

Seguim reunint-nos periòdicament amb el MNACTEC i els especialistes contractats pel mateix per planificar amb visió de futur l'adequació de la fàbrica, amb la vista posada a obtenir finançament europeu, transformar l'espai per tal de convertir-lo en pol de dinamització social, cultural i patrimonial.