La Variant d’Anglès

Àmbit relacionat: 
La Variant d’Anglès

Després de vàries reunions amb la Conselleria de Territori dutes a terme al 2016, la Generalitat va anunciar que apostava per la Variant d’Anglès i durant el 2018 va licitar la redacció del projecte constructiu. Som ben a prop de veure l’inici d’unes obres que milloraran les vies de comunicació entre la plana de Vic, Anglès i Girona. Una bona carretera és bàsica per atreure indústries i per al creixement econòmic de tota la zona. L'objectiu del PAM és col·laborar amb el departament en tot el que es pugui per a l'inici de les obres de la variant durant la legislatura.

Eix relacionat: 

Compliment 50%

Darrera actualització: 
dijous, 8 agost, 2019 - 14:39

Actuacions relacionades: 
febrer 2021

Tot està a punt per l’inici de la Variant d’Anglès atès que la Generalitat acaba de publicar (23 de febrer de 2021 a les 15h) la formalització dels contractes de direcció d’obra, coordinació de seguretat i salut i d’assistència tècnica ambiental per a l’execució de les obres de construcció del tram d’Anglès (Clau: AG-03020.3.1).

Aquest mateix mes de febrer s’ha sabut també la desestimació del recurs interterposat davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic per una de les empreses licitadores de les obres que no va quedar en primera posició.