Clavegueram i Aigües Pluvials

Àmbit relacionat: 
Clavegueram i Aigües Pluvials

Es duran a terme les obres durant la legislatura 2019-23. És important canviar canonades abans de re-asfaltar determinats carrers. En el període 2019/20 volem fer les zones marcades com a molt urgents en el pla de sanejament: Pius XII, Sant Miquel, Ptge. entre Sant Miquel i Eixample, Plaça del Remei, carrer Nord a l’alçada dels Palillos i carrer Verneda.

Eix relacionat: 

S'han

Actuacions relacionades: 
febrer 2021

S'ha aprovat el projecte d'obres però encara s'han de licitar i executar.