Comerç local

Àmbit relacionat: 
Comerç local

Col·laborar des de l’ajuntament en la realització de campanyes de promoció de la compra de proximitat i posar publicitat a les cartelleres grans del vial. Continuar oferint als nostres emprenedors formació gratuïta sobre tècniques comercials i noves tecnologies.

Eix relacionat: 

Actuacions relacionades: 
Video Promocional del Comerç Local
maig 2020

Davant la situació provocada per la COVID19 que afecta al comerç local, es duen a terme actuacions de suport com aquesta campanya.

Vídeo: https://vimeo.com/416302757

juliol 2020

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia  26 de maig de 2020, va aprovar inicialment les Bases reguladores per a la concessió d’ajuts als comerços i establiments del municipi d’Anglès pel cessament obligatori de l’activitat, en virtut del Reial Decret 463/2020, de 14 de març de 2020, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid19.