Pla de sanejament

Àmbit relacionat: 
Pla de sanejament

Disposem del pla de sanejament que ens marca les prioritats on actuar per tal de donar solucions als problemes que originen les aigües pluvials en certes zones. S’ha encarregat la redacció del projecte per dur a terme les obres més urgents des de l'adjudicació de la licitació fins el 2023.

Eix relacionat: 

Actuacions relacionades: 
febrer 2021

En data 9 de febrer de 2021 s'ha aprovat l'estudi previ per les obres de millora del clavegueram d'Anglès (fase 1), presentat en data 21 de desembre de 2020 (Expedient 2020006209) per l’empresa PLIKUM S.L, en el que s'han fet les esmenes requerides, i es continua amb l’execució del contracte.