Suport a les entitats

Àmbit relacionat: 
Suport a les entitats

Continuar donant suport a les entitats, clubs i associacions amb les subvencions anuals i continuar fent els tràmits i obres necessàries per adequar progressivament els edificis municipals que es cedeixen a les normatives d’activitats, seguretat i bombers.

Eix relacionat: 

Actuacions relacionades: 
desembre 2019

S'han atorgat subvencions a les associacions i entitats del poble, les quals han estat justificades i pagades, per valor de 26.119,86 €

desembre 2020

S'han atorgat subvencions a associacions i entitats per valor de 24.429,09 €